Hoe kunt u omgaan met geoblitereerde wortelkanalen?

Een wortelkanaalbehandeling is vaak een lange en ingrijpende behandeling. Veel patiënten kijken op tegen deze behandeling en ervaren spanning tijdens de behandeling. Het is dan aan de tandarts om de wortelkanaalbehandeling zo goed als mogelijk uit te voeren.

Indien er sprake is van een lastige wortelkanaalbehandeling, dan kan het raadzaam zijn om een collega tandarts specialist (endodontoloog) in te schakelen.

Onze praktijk bestaat uit meerdere endodontologen die veel complexe wortelkanaalbehandelingen uitvoeren. Een geoblitereerd wortelkanaal, is hier een goed voorbeeld van. Deze complexe behandeling wordt in onze praktijk veel uitgevoerd.

De verschillende mate van complexiteit van een wortelkanaalbehandeling

Geoblitereerde wortelkanalen kunnen een reden zijn voor verwijzing naar de specialist voor wortelkanaalbehandelingen.

Het liefst voert een algemeen tandarts zo veel mogelijk wortelkanaalbehandelingen zelf uit.

In dit artikel zal er besproken worden hoe u als algemeen practicus zelf een goede complexe wortelkanaalbehandeling kunt uitvoeren.

Om de gezondheid en de status van een tand of kies te bepalen, maakt u als tandarts onder andere een röntgenfoto hier van.

In combinatie met andere klinische testen wordt bepaald of de tand of kies nog behandeld kan worden met een vulling of dat er een meer uitgebreide behandeling nodig is.

Als de infectie van de tand of kies onomkeerbaar is en of er al zelfs een ontsteking aanwezig is rondom het uiteinde van de wortels, dan is een wortelkanaalbehandeling nodig om de tand of kies te behouden.

Complexe wortelkanaalbehandeling: de geobliteerde wortelkanalen

Een wortelkanaalbehandeling is voor u als tandarts een intrigerende behandeling om uit te voeren. Op de röntgenfoto kunt u de anatomie van de tand of kies al deels bepalen. Zo wordt er gekeken of de pulpakamer en de kanalen in de wortels goed zichtbaar zijn.

Het kan voorkomen dat de pulpakamer en de kanalen vernauwd zijn. Dit noemt men obliteratie. Ze zijn dan niet goed te zien op de foto. Dit bemoeilijkt de wortelkanaalbehandeling en dit kan een reden zijn om door te verwijzen naar de specialist.

Echter, met de juiste techniek en voorzichtigheid moet dit u ook lukken.

“De endodontologen die bij ons werkzaam zijn geven ook cursussen aan collega tandartsen om zo de specialistische kennis van wortelkanaalbehandelingen ook door te geven. “

– Van Mill Tandartspraktijk

Een element met geoblitereerde wortelkanalen

Indien een element geoblitereerde kanalen heeft, is het belangrijk om een goede röntgenfoto te hebben. Wanneer de röntgenfoto juist is ingeschoten, kan aan de hand van een aantal anatomische regels bepaald worden waar de kanalen en de holte liggen.

Een voorbeeld van de anatomische regel is dat er in de onderkaak vaak drie of vier kanalen te vinden zijn in een molaar.

Indien de pulpakamer slecht zichtbaar is op de röntgenfoto, dan kan het handig zijn om voorzichtig te zijn met boren. Soms is het verschil niet goed voelbaar en u wilt niets beschadigen. Bij een geoblitereerde pulpakamer ‘valt’ u niet de pulpakamer in.

U voelt dat het boortje in zachter materiaal komt en voelt lichtjes verschil in dichtheid. Op het moment dat u de pulpakamer heeft gevonden is het belangrijk om de gehele pulpakamer vrij te maken.

Indien een kanaal moeilijk vindbaar is door obliteratie kan het nuttig zijn om met een handvijl opzoek te gaan naar een kanaalingang. Een kanaalingang is te herkennen aan een wat donker pitje met een zachtere structuur dan het tandweefsel.

Het geoblitereerde kanaal bestaat namelijk uit gecalcificeerd weefsel. Door middel van voldoende spoeling met het middel natriumhypochloriet zal het weefsel langzaam oplossen en worden de kanalen beter zichtbaar.

Adviezen bij geoblitereerde wortelkanalen

Bij tandartspraktijk Van Mill zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen. In onze praktijk werken meerdere specialisten die speciaal zijn opgeleid in het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen.

De endodontologen die bij ons werkzaam zijn geven ook cursussen aan collega tandartsen om zo de specialistische kennis van wortelkanaalbehandelingen ook door te geven.

Wij hebben een aantal adviezen voor u. Spoel uitgebreid met natriumhypochloriet, neem de tijd om de kanalen te vinden en gebruik genoeg handvijlen om het gecalcificeerde weefsel in de kanalen te verwijderen.

Gebruik het principe ’touch and leave’ om beschadigingen in het kanaal te voorkomen. Indien u toch twijfelt over het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling met gecalcificeerde kanalen, schroom niet om contact op te nemen met onze praktijk.

Bent u op zoek naar een tandarts in Amsterdam of Amstelveen?

Bij ons is iedereen welkom. Ook mensen die al jaren niet naar de tandarts zijn geweest. Voor elk probleem hebben wij een oplossing. Stel uw vraag via het contactformulier of bel ons direct.